Algemene voorwaarden

Aansprakelijkheid en eigen risico

 • Yoga praktijk "dag-yoga" aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid bij eventueel letsel of schade van lijf of goederen van de cursist, als gevolg van welke activiteit, handeling of omstandigheid dan ook.
 • Bij twijfel of normale lichamelijke inspanning geschikt is voor je neemt de cursist contact op met de huisarts.
 • Als de cursist onder medische behandeling is, vraagt deze advies bij de huisarts.
 • In alle gevallen is de cursist zelf verantwoordelijk voor zijn of haar handelen.
 • Roken is niet toegestaan

 Lidmaatschap en betaling

 • Als je voor de eerste keer wilt deelnemen aan de yoga-les neem je contact op met "dag-yoga". Dit kan mondeling of schriftelijk.
 • De eerste les is een proefles en kost 5 euro
 • De inschrijving is pas definitief na deelname van een les/na betaling van lesgeld
 • Er zijn "5 lessen abonnementen" (6 weken geldig) en "10 lessen abonnementen" (12 weken geldig).
 • Tussentijdse stopzetting is niet mogelijk
 • Er vindt geen restitutie plaats van lesgeld
 • Lessen worden vooraf betaald, contact of via de bank
 • "dag-yoga" wijst de cursist op zijn/haar betalingsverplichting.
 • Als een cursist niet voldoet aan zijn/haar betalingsverplichting heeft dag-yoga het recht de deelnemer de les te ontzeggen, totdat aan de betalingsverplichting is voldaan.
 • Op feestdagen is er geen yoga
 • "dag-yoga" informeert de cursisten over vakantie en vrije dagen. Deze weken tellen niet mee in de reeksen.

Verlenging en opzegging

 • De abonnementen worden stilzwijgend verlengd.
 • Opzegging minimaal 2 weken van te voren.
 • Wanneer je niet opzegt, gaat "dag-yoga" er van uit dat je opnieuw deelneemt aan de lessen.

Tijdens de les

 • Het is niet toegestaan de yoga ruimte met schoenen te betreden.
 • Mobiele telefoons zijn niet toegestaan of staan uit.
 • Eten is niet toegestaan in de yoga ruimte; drinken alleen in een goed afsluitbaar flesje of bidon.